Energie- besparing in de industrie

TSA  SToom  klein  IMG054
Uw bedrijfsproces kan ook op minder voor de hand liggende onderdelen worden geoptimaliseerd. Het energieverbruik is een goed voorbeeld. Alcyon BP heeft de ervaring dat een energiebesparing tussen de tien en twintig procent vaak haalbaar is. Wij zijn in staat om inzichtelijk te maken waar voor u de winst is te behalen. Alcyon analyseert het energieverbruik op verschillende niveaus. Er wordt gekeken naar het verbruik van gas, water en elektra tijdens het bedrijfsproces, alsmede naar het energieverbruik van stoominstallaties, vacu├╝msystemen, verwarming, ventilatie, intelligente koelinstallaties, drooginstallaties, verlichting en compressoren.

klimaat leiding

De analyse brengt de afwijkingen in de huidige bedrijfsvoering in kaart ten opzichte van de meest ideale bedrijfsvoering. Aan de hand van de conclusies kan Alcyon oplossingen aandragen die energiebesparing oplevert, maar tevens het milieu minder belasten. Tot de oplossingen kunnen alternatieve energiebronnen en energieterugwinning behoren. Het doorvoeren van energiebesparende wijzigingen binnen uw organisatie kan betekenen dat u ook recht hebt op een Europese of nationale subsidieregeling.  Alcyon BP werk hier projecten voor uit.warmtewiel klein   20140204_115915

schakelkast klein   IMG031

wisselaar