Metaal en non ferro industrie

Schets van de praktijkmachine bouwen

Bij het metaal verwerkend bedrijf worden tractoren en grasmaaiers voor professionele doeleinden gemaakt. De maaiers en tractoren worden grotendeels uit onderdelen geassembleerd. Voor een deel worden deze onderdelen zelf gemaakt. De laatste jaren ontstond de behoefte om het bedrijf volledig te optimaliseren op het gebied van de logistiek en het productieproces. Tevens was er de wens om het productieproces uit te breiden. Het metaalverwerkend bedrijf wil in de nabije toekomst ook bedrijfstractoren gaan produceren in Enschede. Om dit te kunnen realiseren had het bedrijf het voornemen een nieuwe hal te bouwen op de plek waar een deel van het oude pand stond.

Om de toekomstplannen in praktijk te brengen heeft Alcyon Bouwplanbureau samen met de opdrachtgever het vernieuwingsproces en de nieuwbouw begeleid. Met als doel het assemblageproces meer efficiënt te laten verlopen. Inmiddels is ook de kwaliteit van de producten toegenomen en zijn aanzienlijke kostenbesparingen behaald.lassen 3 15

Na inventarisatie is er een nieuwe assemblageafdeling en magazijn gebouwd (3500 m²) aan de hand van een gezamenlijk ontwikkelde lay-out. Er zijn oplossingen uitgevoerd op vele terreinen: logistiek, klimaatinstallaties, bouwproject(management), processing, energiebesparing en brandpreventie. In totaal heeft Alcyon gedurende anderhalf jaar het project begeleid en geadviseerd.

Algemene werkwijze

De processing en de logistieke eisen werden door Alcyon Bouwplanbureau geanalyseerd volgens de Kaizen-gedachte. Deze filosofie deelt het bedrijfsproces op in vier M’s: Mens, Machine, Materiaal en Methode. De hoofdpunten gebruikt Alcyon tijdens diverse analyses.

Inventarisatie

De eerste stap van de inventarisatie was het benoemen van de huisvestingsbehoefte: welke processen moet de organisatie kunnen uitvoeren binnen haar bedrijfsonderkomen. Deze inventarisatie is onder andere gebaseerd op de volgende informatie:

  • Processen binnen en activiteiten van de organisatie
  • Productverwerking, hoeveelheden product, routing en benodigd vloeroppervlak
  • Toekomstverwachtingen van de organisatie
  • Ontwikkelingen in de samenleving (wensen van de klant)

In het PvE werden de eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden opgesteld met betrekking tot het bedrijfsonderkomen. Het PvE stuurt de oplossingen en maakt tevens dat de oplossingen achteraf kunnen worden getoetst. Dit geldt ook voor het ontwikkelen van een ontwerp en het verbeteren van bestaande gebouwen. Dit resulteerde in ruimteprestatie-eisen.logistiek 3