Kostenbesparing in de papierindustrie en in de grafische industrie

03

In de karton,  papier en grafische industrie worden grote volumes en klantspecifieke orders geproduceerd. Hiervoor zijn grote omvangrijke productiesystemen voor de grote variatie aan orders met verschillende opslagsystemen voor grondstof en gereed product.

In de drukkerij en verwerkingsafdeling is een hoge vochtigheid gevraagd om de productie te realiseren. Kleurafwijkingen en niet passend meerkleurenwerk kunnen productuitval geven.
Poederinstallaties op de drukpersen en het snijden van papier geven een stofconcentratie in de ruimte evenals vrijkomende dampen zoals ethylacohol, tolueen en formaldehyde.

In de papierindustrie bestaan de bewerkingen uit onder andere het pulpen, reinigen, zeven, persen, drogen en snijden. Voor de kartonindustrie zijn lijmkeuken en waterzuivering aanwezig. Het papier wordt op met stoom verwarmde walsen bewerkt. Een te hoge vochtigheid in de pulpafdeling kan leiden tot productie uitval en corrosie aan gebouw en machinepark. Ook geven gladde vloeren en nevelvorming gevaarlijke situaties. Door het productie proces kan een hoog geluidsniveau optreden in de ruimte. Er zijn stoominstallaties en verwarming- en ventilatiesystemen met hoge kosten. Warmtebronnen en bronafzuiging van het proces geven in de zomer hoge temperaturen en in de winter tochtverschijnselen die een nadelig effect op de productie geven.folie 1

Efficiency trajecten worden door Alcyon opgezet en begeleid voor:

  • Optimalisatie logistieke processen en grondstofverbruik en reductie verliezen.
  • Efficiëntere droging bij sneller produceren en grotere order uitvoeren.
  • Toepassen nieuwe drukprocessen.
  • Ontwerp klimaatinstallaties.
  • Nieuwbouw of renovatietrajecten.
  • Verlagen energiekosten verwarmen en koelen.

Voor vragen en informatie over kostentreductie kunt u contact opnemen.papiermachine 1