Processing

Een bedrijfsproces kent veel verschillende aspecten en onderdelen. Alcyon BP heeft de kennis om uw totale proces te analyseren. Dit gebeurt resultaatgericht met als doel het realiseren van een efficiëntere organisatie en kostenbesparingen. Alcyon biedt ondersteuning bij beleidsontwikkeling, inkoop en beheer van projectonderdelen en totale projecten. Bij een grondige inventarisatie van de processing worden de volgende onderdelen onder de loep genomen: het logistieke proces, productinnovatie, de klimaatinstallaties en koelinstallaties, de huisvesting, het energieverbruik en mogelijke droogprocessen, de subsidies waarop u mogelijk recht hebt en de wijze waarop brandpreventie, veiligheid en arbozaken zijn geregeld. De bovenstaande aandachtspunten worden elders op deze internetsite uitgebreid toegelicht.

lassen   3    15

folie 1

Om de processing op een juiste en volledige manier in kaart te brengen maakt Alcyon Bouwplanbureau gebruik van de Kaizen-filosofie. Kaizen betekent in het Japans letterlijk ‘goede veranderingen’. Deze manier van kijken naar bedrijfsprocessen brengt de organisatie terug naar vier kernpunten: Mens, Machine, Methode en Materiaal. Het is gericht op een proces van continue verbeteringen.

Een korte verduidelijking vier M’s van organisatie, gevat in trefwoorden:
Mens: Gezondheid, probleembewust, verbeteren, gekwalificeerd, efficiënt en procedureel
Machine: Producteisen, procesmogelijkheden, kwaliteitscontrole, accuraat en lay out
Methode: Standaarden, resultaten, efficiëntie, juiste volgorde, wijze van management
Materiaal: Informatietoevoer, afval, kwaliteitspeil en procedures.

13

Alcyon BP kan door het toepassen van de vier M’s een totale analyse van uw organisatie maken met 10 % tot 25 % kostenreductie