Logistiek

logistiek 3
Opslag en distributie van goederen spelen een prominente rol in het bedrijfsproces. Alcyon BP kan uw goederenstroom analyseren op het gebied van lay-out, opslagstrategie en routingmethode. Deze variabelen hebben een grote impact op het verzamelsysteem en logistiek en daarmee op uw winst doelstelling
Opslag van goederen vraagt om een aanpak op maat, zodat een efficiënte en passende indeling ontstaat. De verlangde doorgangssnelheid van de goederen bepaalt de benodigde opslagcapaciteit. Om de juiste capaciteit voor uw magazijn in kaart te brengen   bekijkt  Alcyon BP het opslagsysteem.

Deze analyse omvat het interne transportmaterieel, alsmede de opslag- en uitslagstrategieën. Daarnaast wordt het type magazijn onder de loep genomen: lengte van de gangen, het aantal gangen en de ligging van het magazijn ten opzichte van de overige bedrijfsactiviteiten.

Aan de hand van de logistieke analyse wordt geïnventariseerd waar de opslag en distributie van goederen kan worden geoptimaliseerd. Op deze   wijze   kan  Alcyon BP    u  helpen een efficiëntere organisatie te creëren, waarbij kosten worden bespaard.    Veiligheidsaspecten en brandpreventieve en arbotechnische zaken worden onderzocht en geïmplementeerd.

bags recycling   foto 2 - kopie