Kostenverlaging in de kunststofindustrie en de rubberindustrie

folie 1

Schets van de praktijk

Bij een folieproducerende bedrijf worden onder meer polyethyleenfolie voor het verpakken van levensmiddelen en technische folie als scheidingsfolie in de rubber- en bandenindustrie geproduceerd. Hiervoor is een volledige relocatie en nieuwbouw uitgevoerd.
De van toepassing zijnde voorschriften zijn in de relocatie verwerkt. Dit zijn onder andere de arbovoorschriften, wetgeving, opslag gevaarlijke stoffen, verlichting, ventilatie en verwarming.

Uitvoering

1. Extruderruimte
Er is in het bestaande pand een hoge ruimte gemaakt van 20 meter om met de nieuwe extruder te kunnen produceren. Het bestaande dak is 9,5 meter hoog. De productie in het bestaande pand is tijdens de bouw doorgegaan. Op de productie zijn de HACCP eisen van toepassing. Stof in de productieruimte was tijdens de bouw niet toegestaan. Er is een bouwkundige constructie buiten het pand gemaakt waardoor er nagenoeg geen werkzaamheden in het pand nodig waren.

2. Opslag van goederen in hoogbouwstellingen
Een nieuwbouw met hoogbouwstellingen is gemaakt. Stellingen met zeer grote puntlast zijn geplaatst. De vloer van het hoogbouwmagazijn dient een specifieke vlakheid te bezitten.Dit in verband met de smallegangen-truck. De vlakheideisen zijn volgens DIN 15185 gemaakt. Een smallegangen-truck wordt gebruikt met geleiding in de vloer.

In de ruimte komt een sprinklerinstallatie aan het dak voor de brandpreventie. Ondanks de stellingen waren er geen inreksprinklers nodig. Wel is de maatvoering van het dak zeer nauwkeurig uitgevoerd in verband met het functioneren van de sprinklerinstallatie.

3. Opslag in PGS-15 (CPR 15-2) ruimte met mengruimte
De te bouwen ruimten en installaties voldoen aan de PGS-15 (CPR 15-2) en de van toepassing zijnde voorschriften van de overheid, veiligheid, Ex. classificaties e.d. Een ventilatie-installatie en sprinklerinstallatie zijn volgens de voorschriften gemaakt. Onder de CPR ruimte is een kelder voor opvang van bluswater. De kelder van de CPR 15-2 ruimte en de vloer van de mengruimte zijn vloeistofdicht. De brandmuur tussen de opslagruimte en de CPR 15-2 ruimte zijn aan twee zijden met ‘brandankers’ bevestigd.

4. Drukkerij
Door de opgestelde nieuwe drukpersen komt de temperatuur al snel boven de gewenste waarden. Het bedrukken van het folie geeft al snel een concentratie in de ruimte van vrijkomende dampen zoals ethylacohol, tolueen en formaldehyde. Deze effecten worden aan de bron bestreden of in de ruimte effectief afgevoerd door middel van bouwkundige of installatietechnische oplossingen.

5. Kleed- en doucheruimten
De bouw en installaties in de kleedruimte en douches zijn volgens hygiëne-eisen en arbo-eisen gemaakt.

Kostenverlagingen die mogelijk waren door alternatieve invullingen zijn tijdens het traject aangegeven. Vanuit de 4 M ‘s* van de organisatie bewerkt Alcyon de processing en logistieke zaken als één geheel. Hierdoor ontstaat een effectieve projectaanpak en kostenbesparing.

* De 4 M’s zijn : Machine, Mens, Materiaal en Methode van werken.