Klimaat- installaties

dakunits klein 20140514_165248       
Een behaaglijk klimaat is onontbeerlijk om goede prestaties te leveren. Alcyon BP is in staat om uw bedrijfsruimte de juiste atmosfeer te geven. Het binnenklimaat in de bedrijfsgebouwen is van grote invloed. En niet alleen op het welbehagen van uw medewerkers. Een goed binnenklimaat beperkt ook de productie-uitval en heeft zo direct weerslag op de kosten.
Alcyon biedt u de mogelijkheid om uw binnenklimaat te analyseren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de opgestelde warmtebronnen, het afzuigsysteem en de dampen die tijdens het bedrijfsproces vrij komen. De reeds aanwezige klimaatinstallaties en beheersingsapparatuur alsmede de aanwezige lichtbronnen worden ook in het onderzoek betrokken. Aan de hand van de inventarisatie komt Alcyon met een aantal mogelijke oplossingen. Deze kunnen zowel bouwtechnisch als installatietechnisch van aard zijn. Van elke optie worden de voor- en nadelen uitgesplitst. Waarna in overleg de meest passende oplossing wordt gekozen.afsluiter kraan

Alcyon BP heeft ook ervaring op meer specialistische terreinen van klimaatbeheersing. Voorbeelden zijn klimaatinstallaties in koude en warme ruimten. Daarbij spelen specifieke problemen als het beheersen van de luchtstromen en het constant houden van het klimaat. Voor deze problemen biedt Alcyon eveneens kant en klare oplossingen.
Luchtverontreiniging is een ander specialistisch terrein waarop Alcyon expertise heeft ontwikkeld. Dampen die tijdens het productieproces vrijkomen, kunnen een onbehaaglijk effect hebben op de mensen in de ruimte. Wij weten deze gevolgen verregaand te minimaliseren. Het oplossen van een probleem rond luchtverontreiniging begint met een analyse van de vrijgekomen dampen. Onderzocht wordt welke stoffen zich in de lucht bevinden en in welke gradaties deze in de lucht aanwezig zijn. Alcyon toetst deze waarden met behulp van de Nederlandse MAC-lijst 2000 (MAC staat voor de Maximaal Aanvaardbare Concentratie aan dampen).

lassen   3    15

Aan de hand van de conclusies komt Alcyon BP met preventieve maatregelen en aanpassing van de reeds aanwezige installaties. Uiteraard worden deze aanbevelingen gebundeld in een schriftelijk advies. Natuurlijk kunnen wij ook tot een volledige oplossing komen.

Wanneer het gaat om stof- of bacterievrije ruimten kan het zijn dat de oplossing ligt in het plaatsen van cleanrooms. Hierover zal Alcyon BP u graag nader informeren.

food   producten IMG803