Chemische industrie

In de chemische en verfindustrie worden producten zoals pasta-, crèmeproducten, vloeibare middelen, kitten, lijmen of verf geproduceerd. Hiervoor vinden de benodigde meng-, oplos- en reactie-processen plaats. Een grote verscheidenheid aan producten wordt batchgewijs gefabriceerd. Grondstoffen worden bewerkt en afgevuld in de eindverpakking.bags recycling   foto 2 - kopie
Een grondstof wordt als bulk of in drums of multibox aangevoerd en middels heftrucks getransporteerd of met leidingen verpompt naar buffertanks. Er staan roerketels, bufferketels en opslagtanks voor de grondstoffen. Het afvullen gebeurt met elektronische aanvoerpompen, doseer- en regeldelen. Het proces wordt onder andere verwarmd, gekoeld en er worden additieven toegevoegd en bewerkingen uitgevoerd. Halffabrikaten en eindproducten uit roer- of bufferketels worden in de gewenste verpakkingen afgevuld, voorzien van een etiket of sleeve en verpakt in bedrukte of geëtiketteerde dozen, gecodeerd, gepallettiseerd en afgevoerd. Dit gebeurt handmatig, semi-automatisch of volautomatisch. Etiketteren en sleeven geschiedt grotendeels automatisch, geïntegreerd in de afvullijn. Het spoelen en reinigen van vaten en containers tanks en leidingen geschiedt met behulp van warm- en koud water en eventueel met stoom.
brandweer   kleerophangen 20140514_105815Goederen worden in brandcompartimenten opgeslagen met speciale brandpreventieve installaties en voorzieningen worden minimaal explosieveilig uitgevoerd. Bij het proces is kans op warme en vochtige ruimten met mogelijk hoge geluidsbelasting. Door Alcyon worden de volgende onderwerpen met kostenbesparing uitgevoerd:
• Opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15.
• Toepassen veiligheidseisen van gebouw en installaties.
• Brandcompartimenten en vluchtwegen.
• Optimalisatie verpakking en reductie van afvalstromen en waterstromen.
• Reinigen van processen met stoom.
• Koelen van productieprocessen.
• Procesoptimalisatie middels het lean en mean principe.
• Ontwerp van nieuwe onderhoudsvriendelijke installaties.
• Doorvoeren van preventiemaatregelen.afsluiter kraan