Nieuws en projecten

Diverse besparingen in bestaande processen of product ontwikkeling zijn gerealiseerd,  onder andere met:
– Analyse grondstofverbruik.
– Goederenstroom door de organisatie met reststromen.
– Inline produceren van producten.
- Procesverwarming en product droging met warmtebuffering.
- Koelsystemen met koudeopslag in de aarde.
– Energiezuinige spuitgiet projecten.
– Milieuvriendelijke drukprocesen.
- Facilitaire voorzieningen.
- De methode Cradle to Cradle die ook een ketenverbetering geeft.

Duurzame productontwikkeling ( DPO)
DPO handelt om meerdere onderwerpen:
1. Maximaal ontwerp product. Onder andere de vorm, grondstof , energieverbruik.
2. Optimalisatie van transport en logistiek.
3. Duurzame bedrijfsterreinen.
Het thema Duurzame producten ( DPO )omvat een nieuwe methode om het grondstofverbruik en energieverbruik bij het maken, gebruiken, hergebruiken en afdanken van producten terug te dringen. Hiervoor zijn Speciale Product  Scans opgezet. Alcyon BP zal deze scan graag voor uw bedrijf uitvoeren. In vrijwel alle gevallen leiden de resultaten van de scan tot een duidelijke verlaging van de kostprijs van het product.

 

GEREALISEERDE PROJECTEN  DOOR ALCYON BP

Procesverbetering en kostenreductie door:

o Nieuwe mengmethoden met doseerlijnen en verpakkingslijnen
o Onderzoek energieverbruik en -kosten van het productie- en verwarmingsproces met besparingen en analyse van nieuwe ontwikkelingen met toepassingen
o Onderzoek en rapportage milieubesparingsplannen
o Opslagruimten gevaarlijke stoffen

o Foliebedrukken en ontwerp klimaatinstallaties
o Onderzoek waterverbruik met besparingsmogelijkheden
o Grondstofbewerking en energiebesparing stoominstallatie van 6800 kW
o Energiebesparing van 25 % op extruders en spuitgietmachines
o Analyse productieprocessen en kostenbesparing
o Koelsystemen voor matrijzen en hydrauliek
o Nieuwbouw en optimalisatie logistiek

Het -tijdens de productie- voorbereiden en bouwen van:

o Productie-hallen
o Hoogstapelmagazijn
Met brandpreventieve plannen en vluchtwegen, kostenbesparing van bouw
en installaties. Begeleiden aanvraag van bouwvergunning en milieuvergunning.

o Droogprocessen met energiebesparing
o Onderzoek energiebesparing stoomketels 9600 kW en productieproces
o Luchtbehandeling- en koelinstallaties met HACCP en bacteriebestrijding
o Ontwikkelen watergedragen inkt in plaats van inkt met oplosmiddelen voor drukproces
o Kostenbesparing stoomketels
○ Energieanalyse en ontwerp koelinstallaties
o Energiebesparingsonderzoek met kostenbesparingen
o Dampbestrijdings-analyse en technische gassen en klimaatinstallaties
o Logistieke optimalisatie en nieuwbouw van gebouwen en installaties

1 klein lego man licht     20150430_211608-1