Innovatief onder- nemen

1 klein  lego  licht    20150430_205916

De aanpak voor innovatie en innovatief ondernemen is om als producent te kiezen voor meerdere productvarianten. De demonstreer en ontwikkelstrategie geeft een  beperkte mogelijkheid en kans om een product snel markt klaar te produceren maar geeft organisaties  eenvoudige middelen om  te experimenteren met beperkte middelen. Effectiever is het om externe partijen te betrekken bij de ontwikkelingen. zoals het actief cross-sectorale samenwerking en hiermee productvarianten te zoeken die meer kans van slagen hebben.

Naast deze aanpak kan dan besparing op de intern kostprijs plaats vinden op het vervaardigen van producten. Onderdelen hierbij zijn:
– Analyse grondstofverbruik.
– Goederenstroom door de organisatie met reststromen.
– Inline produceren van producten.
- Procesverwarming en product droging met warmtebuffering.
- Koelsystemen met koudeopslag in de aarde of massa.
- Facilitaire voorzieningen.

– Reductie energieverbruik en milieubelasting.
- De methode Cradle to Cradle die ook een ketenverbetering geeft.

Analyse en toepassing van Energiezuinige productontwikkeling( EZP)
Energiezuinige productontwikkeling ( EZP) handelt om drie onderwerpen:
1. Duurzame (energiezuinige) en CO2 reducerende producten.
2. Optimalisatie van transport en logistiek
3. Duurzame bedrijfsterreinen.
Het thema Duurzame producten omvat een nieuwe methode om het verbruik bij het maken, gebruiken, hergebruiken en afdanken van producten terug te dringen. Hiervoor zijn Speciale  Scans opgezet. Alcyon BP zal deze scan graag voor uw bedrijf uitvoeren. In vrijwel alle gevallen leiden de resultaten van de scan tot een duidelijke verlaging van de kostprijs van het product.

schema 3 punten