Industrie en markten

Voor kostenbesparingen bij productinnovatie, productieprocessen en installatietechnische projecten bieden wij oplossingen voor : grondstof- en procesanalyse met pilotprojecten , logistiek, koelinstallaties , droogprojecten,  energiebesparing,  CO2 reducerende oplossingen klimaatinstallaties,veiligheid en  subsidies. Alcyon BP biedt resultaatgerichte oplossingen met als doel het realiseren van voor u een efficiëntere organisatie, kostenbesparingen en hoger bedrijfsresultaat.

De kunststof en rubber industrie

folie 1

Kostenbesparing en innovatie is een belangrijk onderdeel in de kunststofindustrie. Hier zijn vele oplossingen voor.

[su_spoiler title=”Lees verder”]

Case

Bij een folieproducerende bedrijf worden onder meer polyethyleenfolie voor het verpakken van levensmiddelen en technische folie als scheidingsfolie in de rubber- en bandenindustrie geproduceerd.
Hiervoor is een volledige relocatie en nieuwbouw uitgevoerd. De van toepassing zijnde voorschriften zijn in de relocatie verwerkt. Dit zijn onder andere de arbovoorschriften, wetgeving, opslag gevaarlijke stoffen, verlichting, ventilatie en verwarming.

Extruderruimte:

Er is in het bestaande pand een hoge ruimte gemaakt van 20 meter om met de nieuwe extruder te kunnen produceren. Het bestaande dak is 9,5 meter hoog. De productie in het bestaande pand is tijdens de bouw doorgegaan. Op de productie zijn de HACCP eisen van toepassing. Stof in de productieruimte was tijdens de bouw niet toegestaan. Er is een bouwkundige constructie buiten het pand gemaakt waardoor er nagenoeg geen werkzaamheden in het pand nodig waren.

[/su_spoiler]

De chemische industrie

In de chemische en verfindustrie worden producten zoals pasta-, crèmeproducten, vloeibare middelen, kitten, lijmen of verf geproduceerd. Hiervoor vinden de benodigde meng-, oplos- en reactie-processen plaats. Een grote verscheidenheid aan producten wordt batchgewijs gefabriceerd.

[su_spoiler title=”Lees verder”]

Grondstoffen worden bewerkt en afgevuld in de eindverpakking.bags recycling foto 2 - kopie
Een grondstof wordt als bulk of in drums of multibox aangevoerd en middels heftrucks getransporteerd of met leidingen verpompt naar buffertanks. Er staan roerketels, bufferketels en opslagtanks voor de grondstoffen. Het afvullen gebeurt met elektronische aanvoerpompen, doseer- en regeldelen. Het proces wordt onder andere verwarmd, gekoeld en er worden additieven toegevoegd en bewerkingen uitgevoerd. Halffabrikaten en eindproducten uit roer- of bufferketels worden in de gewenste verpakkingen afgevuld, voorzien van een etiket of sleeve en verpakt in bedrukte of geëtiketteerde dozen, gecodeerd, gepallettiseerd en afgevoerd. Dit gebeurt handmatig, semi-automatisch of volautomatisch. Etiketteren en sleeven geschiedt grotendeels automatisch, geïntegreerd in de afvullijn. Het spoelen en reinigen van vaten en containers tanks en leidingen geschiedt met behulp van warm- en koud water en eventueel met stoom. Bij het proces is kans op warme en vochtige ruimten met mogelijk hoge geluidsbelasting.
brandweer kleerophangen 20140514_105815

Goederen worden in brandcompartimenten opgeslagen met speciale brandpreventieve installaties en voorzieningen worden minimaal explosieveilig uitgevoerd.

Voeding en genotmiddelen industrie
De branche heeft diverse facetten en eigenschappen bij het produceren van voeding. Het gaat gepaard met grote volumes met hoge hygiënische eisen. Er worden grote hoeveelheden basis grondstoffen en ingrediënten aangevoerd, opgeslagen en uiterst hygiënisch verwerkt. Vervolgens worden de producten verpakt of in bulk opgeslagen en afgevoerd. Er ontstaan te warme ruimten door ovens in de brood en banketindustrie, slachterijen, pasteuriseerprocessen in de dranken en zuivelindustrie, blancheren in de groente en fruitverwerking en branden van koffie. Ook dient te hoge vochtproductie, bacterie of schimmelontwikkelingen, gladde vloeren of condens en corrosie in ruimten voorkomen of bestreden te worden. Door luchtafvoer uit de ruimten ontstaat tocht welke een nadelig effect geeft op het product en een onprettig klimaat.

[su_spoiler title=”Lees verder”]
klein melk 20150430_211200-1Door het inschakelen van Alcyon wordt ontwikkeling van bacteriën en besmetting van producten voorkomen. Optimale opslag van grondstof en productieomstandigheden en gereed product worden gerealiseerd. Zonder besmetting van product met een optimaal kort inline productieproces. Hiervoor worden door Alcyon productieruimten ontworpen met optimale hygienische voorzieningen. Een constante luchttemperatuur vanaf 7 graden celsius zonder tocht door de klimaatinstallatie kan een vereiste zijn. Het toepassen van het Lean- en Mean Facturing geeft duidelijke strategische voordelen met praktische oplossingen.

food producten IMG803Het proces verbruikt door het verwerken, mengen met additieven, mogelijk verhitten doormiddel van bakken of blancheren en daarna afkoelen veel energie en geeft afvalstromen. Stof komt vrij bij kippenslachterijen, meel en veevoeder fabrieken, zoetwaren en brood en banketfabrieken, thee en koffie industrie. Ook kunnen er aggressieve dampen zoals zwavel, ammoniak en CO zich vormen. Voor specifieke productie processen worden cleanrooms gebouwd met specifieke classificatie voor het product en productdoorvoer en proces met bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. De specifieke parameters van kostenbesparing voor grondstof, arbeid en energie zijn op het lijf geschreven van Alcyon. En met het beperken van de bron wordt de meest effectieve oplossing en uitvoering gemaakt.

[/su_spoiler]

De metaal en non ferro industriestaal glim klein DSC01823

In de metaalindustrie worden grote volumes aan producten verwerkt. Hierbij is vaak de productie en verwerking in hoge ruimten en dit geeft een onprettig gevoel en productieverlies. Doordat warmte naar het dak stijgt is er in de winter een koude luchtstroom  en tocht gevoel. En is in de zomer door zonnestraling al een hoge temperatuur aanwezig.

Warmte is aanwezig op plaatsen zoals lassen en gietprocessen. Stankoverlast door olienevels, gasconcentraties en lasrook of  vluchtige organische stoffen (VOS) zijn onderdeel van de metaalindustrie.

  • Bij verspanende werkzaamheden worden nieuwe emulsies toegevoegd. Met de hoge draaisnelheid ontstaat een sterke verdamping. Een belangrijk onderdeel is een stofvrije ruimte om een hoogwaardig product te produceren met nagenoeg geen uitval. Maatnauwkeurigheid is hier een vereiste.

Oplossingen voor besparingen en verbeteringen worden door Alcyon BP gegeven.

Textielindustrie

vezels IMG704In de Textiel en aanverwante industrie vinden grote logistieke activiteiten plaats door de omvang van de producten. In het proces wordt veel warmte geproduceerd en dit geeft hoge temperaturen en tocht op de werkvloer.

Geweven of gebreide product worden  geproduceerd en veredeld en gaan door een spanraam of droogtunnel. Het product wordt tot hoge temperaturen verhit in de doorlooptunnel. Daarna worden extra bewerking uitgevoerd en  specifieke  eigenschappen aan het product gegeven.

Er wordt veel research gedaan op labniveau en machineniveau  met onderzoek naar  structuur , hechting, slijtvastheid en sterkte,  testen temperatuur invloed op materiaal en effecten van chemicaliën en het mengen van de grondstoffen en de thermische behandeling.

Voor energiebesparing en lichtere en milieuvriendelijke grondstoffen zijn nieuwe ontwikkelingen die Alcyon BP u kan  aanreiken.